Ajudes Participació Ciutadana Aj. Alacant

La Regidoria de Participació ciutadana de l’Ajuntament d’Alacant convoca ajudes econòmiques destinades a subvencionar les despesses derivades de les seus socials de les associacions que es troben inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.

Tenen accés a la convocatòria les entitats que reunisquen els requisits següents:

  1. Estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i complir els requisits de permanència (entrega de Memòria i Actes dins del termini establit i, si és el cas, variacions del nombre de socis al corrent de pagament)
  2. Pertànyer a alguna de les següents tipologies dins del R.M.E.: veïnals, culturals, culturalesdeportivas, tercera edat, discapacitats, regionals, ecologistes, cíviques, minories socials, gitanes, dones, comerciants-professionals, consumidors-usuaris, musicals.
  3. Trobar-se al corrent de: La seua obligació fiscal amb la Hisenda Local, la seua obligació d’haver justificat les subvencions atorgades per la Regidoria de Participació Ciutadana.
  4. Realitzar activitats dins de la present anualitat.

Termini i lloc de presentació:

  1. Les sol·licituds es dirigiran a l’Alcaldessa d’Alacant i es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament, en els districtes o en el Departament de Participació Ciutadana. La tramitació d’estes sol·licituds es realitzarà en el Departament de Participació Ciutadana.
  2. El termini de presentació començarà a comptar de la recepció de la present convocatòria i finalitzarà el dia 30 d’Abril de 2014, inclusivament.

Pots consultar les bases de convocatòria i la sol·licitud de la subvenció punxant als enllaços.

Més informació: Regidoria Participació Ciutadana. C/ Baró de Finestrat 21. 03002 – Tel. 965.980.346

¡Comparte!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page