Assemblea CJA 21 desembre 2014

Assemblea CJA 21 desembre 2014

El Consell de la Joventut d’Alacant ha convocat la seua Assemblea General Ordinaria per al proper diumenge 21 de desembre, a les 19:00h. Estan convocats representants de totes les associacions membre del CJA, i invitats els representats de les associacions col·laboradores.

CONVOCATÒRIA

Benvolguts/des companys/es:

Segons acord de la Comissió Permanent del Consell de la Joventut d’Alacant i en compliment dels estatuts vigents, es procedeix a convocar, amb caràcter ordinari, l’ASSEMBLEA GENERAL del  Consell de la Joventut d’Alacant.

 • DIA: 21 de desembre de 2014.
 • HORA: 19:00 Primera convocatòria – 19:15 h Segona convocatòria
 • LLOC: IMPORTANT. El lloc de realització canvia. Serà al Carrer Pintor Aparicio 30. Locals Grup Scout Aitana, de Scouts de Alicante-MSC
 • PERSONES CONVOCADES: Representants de les associacions juvenils membre del Consell de la Joventut d’Alacant. (Màxim dos per associació amb dret a vot, amb la possibilitat de ser acompanyats per dos persones invitades).
 • PERSONES INVITADES: Representants de les associacions col·laboradores del Consell de la Joventut d’Alacant. (Màxim dos per a associació).

ORDRE DEL DIA (*modificació proposada per la Comissió Permanent):

 1. Lectura i aprovació de l’ordre del dia de l’assemblea.
 2. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
 3. Informe de la permanent.
 4. *Elecció, si escau, de vacant membre Interdepartamental de Joventut
 5. Avaluació Xª Setmana Jove.
 6. Informe de l’estat de la tresoreria del CJA a 2014.
 7. Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria d’Activitats de l’any 2014.
 8. Altes i baixes de les associacions i informe sobre la seua situació.
 9. Lectura i aprovació de resolucions si escau.
 10. Precs i preguntes.

Tota la informació i documentació relativa a l’assemblea es penjarà amb temps suficient a la web del Consell de la Joventut d’Alacant per a que puga ser consultada digitalment (en aquest post) i s’enviarà amb antelació suficient a la base de dades del CJA. Per a estalviar paper, no es portaran còpies impreses de la documentació el dia de l’assemblea.

Per a cobrir la vacant del membre de la Interdepartamental, proposen el següent calendari:

– Termini de presentació de canditatures: del 2 de desembre al 17 de desembre.

– Termini de presentació de reclamacions: fins al 18 de desembre

– Resolució de reclamacions i publicació de candidatures: 19 de desembre

Presentació de Candidatures

Les candidatures es poden presentar en el Registre del Consell de la Joventut d’Alacant (obert en horari de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00h).

Per a presentació de les candidatures a la Interdepartamental se presentaran individualment acompanyades de fotocopia del DNI i la carta de proposta de l’associació que el recolze.

La presentació de les candidatures a la Interdepartamental i a la Comissió Permanent es farà en la seu del CJA, abans del terme de presentació de candidatures i només es considerarà vàlids aquelles que porten el segell de registre d’entrada del Consell de la Joventut d’Alacant.

Més informació de l’assemblea

Si teniu problemes per a rebre la informació de l’assemblea, poseu-vos en contacte amb l’oficina del CJA (965.14.96.968 – cja@cjalacant.org).

Esperem la vostra assistència en l’Assemblea General Ordinària del Consell de la Joventut d’Alacant.

Atentament,

Comissió Permanent del CJA

¡Comparte!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page