Convocatòria Assemblea CJA 1 de març 2015

Convocatòria Assemblea CJA 1 de març 2015

Benvolguts/des companys/es:

Segons acord de la Comissió Permanent del Consell de la Joventut d’Alacant i en compliment dels estatuts vigents, es procedeix a convocar, amb caràcter ordinari, l’ASSEMBLEA GENERAL del  Consell de la Joventut d’Alacant.

 • DIA: 1 de març de 2015.
 • HORA: 19:00 Primera convocatòria – 19:15 h Segona convocatòria
 • LLOC: Aula Clau 0, Edifici El Claustro (C/ Llauradors 6, 03002 Alacant)
 • PERSONES CONVOCADES: Representants de les associacions juvenils membre del Consell de la Joventut d’Alacant. (Màxim dos per associació amb dret a vot, amb la possibilitat de ser acompanyats per dos persones invitades).
 • PERSONES INVITADES: Representants de les associacions col·laboradores del Consell de la Joventut d’Alacant. (Màxim dos per a associació).

ORDRE DEL DIA:

 1. Lectura i aprovació de l’ordre del dia de l’assemblea.
 2. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
 3. Vivenda solidària
 4. Informe de la permanent.
 5. Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria Econòmica de l’any 2014. Ingressos i Despeses
 6. Presentació i aprovació, si escau, del Pla de Treball per a l’any 2015.
 7. Presentació i aprovació, si escau, del Pla Econòmic per a l’any 2015. Ingressos i Despeses
 8. Exposició de les candidatures presentades a la vacant de la Comissió Permanent
 9. Elecció, si escau, de la nova vacant de la Comissió Permanent
 10. Altes i baixes de les associacions i informe sobre la seua situació.
 11. Lectura i aprovació de resolucions si escau.
 12. Precs i preguntes.

Degut a la vacant de vocal que actualment existeix a la Comissió Permanent,  s’ha obert termini de presentació de candidatures per a la dita vacant de vocal. En el full adjunta trobareu l’única candidatura que s’ha rebut per a cobrir la plaça.

Tota la informació i documentació relativa a l’assemblea es penjarà amb temps suficient a la web del Consell de la Joventut d’Alacant per a que puga ser consultada digitalment (en l’apartat d’associacions: www.cjalacant.org/categoria/asociaciones) i s’enviarà amb antelació suficient a la base de dades del CJA. Per a estalviar paper, no es portaran còpies impreses de la documentació el dia de l’assemblea.

El termini per a la presentació de resolucions finalitzarà el dilluns 23 de febrer de 2015.

Si teniu problemes per a rebre la informació de l’assemblea, poseu-vos en contacte amb l’oficina del CJA (965.14.96.968 – cja@cjalacant.org).

Esperem la vostra assistència en l’Assemblea General Ordinària del Consell de la Joventut d’Alacant.

Atentament,

Comissió Permanent del CJA

Alacant, 2 de febrer de 2015

¡Comparte!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page