Convocatòria Assemblea CJA 26 de novembre de 2016

Convocatòria Assemblea CJA 26 de novembre de 2016

Benvolguts/des companys/es:

Segons acord de la Comissió Permanent del Consell de la Joventut d’Alacant i en compliment dels estatuts vigents, es procedeix a convocar, amb caràcter ordinari, l’ASSEMBLEA GENERAL del  Consell de la Joventut d’Alacant.

  •        DIA: 26 de novembre de 2016.
  •        HORA: 18:00 h Primera convocatòria –  18:15 h Segona convocatòria
  •        LLOC: Seu Compromis (C/ Ourense 3, Alacant)
  •        PERSONES CONVOCADES: Representants de les associacions juvenils membre del Consell de la Joventut d’Alacant. (Màxim dos per associació amb dret a vot, amb la possibilitat de ser acompanyats per dos persones invitades).
  •        PERSONES INVITADES: Representants de les associacions col·laboradores del Consell de la Joventut d’Alacant. (Màxim dos per a associació).

ORDRE DEL DIA:

1-      Lectura i aprovació de l’ordre del dia de l’assemblea.

2-      Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.

3-      Presentació i aprovació, si escau, de la Memoria de Activitats del l’any 2016.

4-      Informe de l’estat de la tresoreria del CJA/Informe econòmic.

5-      Presentació dimissió President.

6-      Presentació reestructuració permanent CJA.

7-      Informe de la permanent.

8-      Altes i baixes de les associacions i informe sobre la seua situació.

9-      Lectura i aprovació de resolucions si escau.

10-   Precs i preguntes.

Tota la informació i documentació relativa a l’assemblea es penjarà amb temps suficient a la web del Consell de la Joventut d’Alacant per a que puga ser consultada digitalment i s’enviarà amb antelació suficient a la base de dades del CJA. Per a estalviar paper, no es portaran còpies impreses de la documentació el dia de l’assemblea.

 Memoria del Consell de la Joventut d’Alacant 2016 

Informe de propostes de altes y baixes – Novembre 2016

El termini per a la presentació de resolucions finalitzarà el dimecres 16 de novembre de 2016.

Si teniu problemes per a rebre la informació de l’assemblea, poseu-vos en contacte amb l’oficina del CJA (965.14.96.968 – cja@cjalacant.org).

Esperem la vostra assistència en l’Assemblea General Ordinària del Consell de la Joventut d’Alacant.

Atentament,

                Comissió Permanent del CJA

Alacant, 26 de octubre de 2016

¡Comparte!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page