Assemblea Ordinaria CJA 5 març 2017

Assemblea Ordinaria CJA 5 març 2017

Benvolguts/des companys/es:

Segons acord de la Comissió Permanent del Consell de la Joventut d’Alacant i en compliment dels estatuts vigents, es procedeix a convocar, amb caràcter ordinari, l’ASSEMBLEA GENERAL del  Consell de la Joventut d’Alacant.

 •   DIA: Diumenge, 05 Març de 2017.
 •   HORA: 18:00 h Primera convocatòria –  18:30 h Segona convocatòria
 •   LLOC: Centre Unamuno (C/Unamuno, 1)
 •   PERSONES CONVOCADES: Representants de les associacions juvenils membre del Consell de la Joventut d’Alacant. (Màxim dos per associació amb dret a vot, amb la possibilitat de ser acompanyats per dos persones invitades).
 •   PERSONES INVITADES: Representants de les associacions col·laboradores del Consell de la Joventut d’Alacant. (Màxim dos per a associació).

ORDRE DEL DIA:

 1. Lectura i aprovació de l’ordre del dia de l’assemblea.
 2. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
 3. Informe de la permanent.
 4. Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria Econòmica del any 2016. Ingressos i despeses.
 5. Presentació i aprovació, si escau, del Pla Econòmic de l’any 2017. Ingressos i despeses.
 6. Presentació i aprovació, si escau, del Pla de Treball de l’any 2017.
 7. 25 aniversari del Consell de la Joventut d’Alacant.
 8. Document de bases d’àrees.
 9. Exposició de les candidatures presentades a la vacant de la Comissió Permanent.
 10. Elecció, si escau, de la nova vacant de la Comissió Permanent.
 11. Altes i baixes de les associacions i informe sobre la seua situació.
 12. Lectura i aprovació de resolucions si escau.
 13. Precs i preguntes.

Degut a la vacant de vocal que actualment existeix a la Comissió Permanent, s’obri termini de presentació de candidatures per a cobrir dita vacant de vocal. En el full adjunt teniu la informació i calendari amb els terminis per a la presentació de candidatures.

Tota la informació i documentació relativa a l’assemblea es penjarà amb temps suficient a la web del Consell de la Joventut d’Alacant per a que puga ser consultada digitalment i s’enviarà amb antelació suficient a la base de dades del CJA. Per a estalviar paper, no es portaran còpies impreses de la documentació el dia de l’assemblea.

El termini per a la presentació de resolucions finalitzarà el dimecres 22 de febrer de 2017.

Si teniu problemes per a rebre la informació de l’assemblea, poseu-vos en contacte amb l’oficina del CJA (965.14.96.968 – cja@cjalacant.org).

Esperem la vostra assistència en l’Assemblea General Ordinària del Consell de la Joventut d’Alacant.

Atentament,

                Comissió Permanent del CJA

Alacant, 6 de febrer de 2017

¡Comparte!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page