25 aniversario CJA

25 ANYS, 25 PROPOSTES PER A UNA CIUTAT MÉS JOVE

 

La Joventut de la ciutat d’Alacant som un conjunt de persones actives, crítiques i amb ganes de canviar el nostre entorn. Som persones amb inquietuds i motivacions diverses, però amb objectius molt clars: desenvolupar el nostre projecte de vida d’una manera digna, fer-ho de manera col·lectiva i en la ciutat que volem: Alacant.

Des de fa temps la ciutadania compta, gràcies als avanços democràtics, amb vies per a ser partícip de les polítiques públiques. En el cas de la joventut, els Consell de Joventut han esdevingut organismes vitals per representar la nostra veu mitjançant el teixit associatiu juvenil.

Però hem d’anar més enllà, la joventut volem ser protagonistes de la proposta i codecisió en les polítiques que ens afecten, i per a fer això necessitem una aposta ferma de l’administració pública i del teixit associatiu i social per uns Consells de la Joventut que siguen eina fonamental que donen veu als i les joves. A més, necessitem unes administracions i representants públics disposats a escoltar eixa veu i tindre-la en compte a l’hora de desenvolupar les seues polítiques.

Per això, perquè volem ser protagonistes i propositius, els i les joves d’Alacant sabem què volem per a fer d’aquesta ciutat un espai amable per a la joventut, i un lloc al qual desenvolupar el nostre projecte de vida amb qualitat. Per això, la joventut de la ciutat, representada pel Consell de la Joventut d’Alacant, plantegem 25 propostes per a fer d’Alacant una ciutat més jove:

 1. EDUCACIÓ EN VALORS A LES AULES: Impuls de campanyes municipals per a dotar de contingut a las tutories amb els següents temes: Bullying, Educació sexual, Tecnologies i xarxes socials, Educació mediambiental, Gestió de la llar, Educació vial, i Educació per a la Participació.
 2. GÈNERE I LGTBI+: Desenvolupar campanyes integrals d’educació en diversitat sexual i de gènere en tots els centres educatius de primària i secundària públics i concertats de la ciutat per a educar en una ciutadania lliure de masclismes, prejudicis i capaç d’estimar sense fronteres i viure d’acord amb la seua identitat.
 3. PARTICIPACIÓ ESTUDIANTIL: Dotar als delegats i delegades de rols veritablement representatius de l’alumnat i transmissors de les seues necessitats i inquietuds. Fomentar la posada en marxa d’espais i activitats de coordinació entre alumnat de diferents centres educatius, i involucrar als AMPEs en el desenvolupament de campanyes i iniciatives de foment de la participació de l’alumnat. Dotar al Consell Escolar Municipal d’un paper decisori sobre les actuacions municipals en matèria d’educació.
 4. OFICINA DE BEQUES: Posada en marxa d’una oficina per a assessorar a la joventut sobre beques educatives, premis i ofertes d’investigació, que centralitze tota la informació en aquest aspecte i que a més d’informar assessore i acompanye en la gestió de la sol·licitud de les mateixes.
 5. EXTRAESCOLARS EN VALENCIÀ: Fomentar la llengua valenciana mitjançant el suport i finançament per part de l’Ajuntament d’activitats extraescolars als centres educatius desenvolupades en valencià com a llengua vehicular.
 6. MILLORAR LA VIDA EN L’INSTITUT: Ampliar i extendre la xarxa llibres, que actualment només abasta fins a 4t d’ESO, fins al 2n curs de batxillerat, i millora de la utilització i gestió les llibres per part de l’alumnat amb la instal·lació de taquilles en tots els centres d’educació secundària de la ciutat i l’extensió d’iniciatives per fomentar l’ús de llibres digitalitzats.
 7. IMPULS A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL: Realitzar campanyes de suport a la Formació Professional com a opció formativa de prestigi, promocionant les ofertes de Formació professional de la ciutat d’Alacant així com les seues eixides professionals.
 8. OPORTUNITAT PER A LA JOVENTUT: Posada en marxa d’estratègies i metodologies per a apoderar i facilitar l’empleabilitat de joves en risc d’exclusió social, desenvolupant escoles-taller dirigides a l’ensenyament i pràctica de professions i desenvolupar un ensenyament pràctic de les mateixes en el propi municipi, millorant alhora les infraestructures, instal·lacions i serveis de la ciutat.
 9. PLURILINGÜISME A LA UNIVERSITAT: Millorar l’oferta de docència en valencià en les aules de tots els graus i postgraus per fer complir els drets lingüístics de l’alumnat i fomentar el valencià com a opció per estudiar en les Universitats, i establir la gratuïtat de les proves del B1 d’Anglès impulsades per les Universitats, ja que la seua obtenció és una exigència para finalitzar els estudis de grau.
 10. OCUPACIÓ JUVENIL: Acompanyament en la formació per a l’empleabilitat i la recerca d’ocupació dels i les joves. Dotar de més recursos a l’Agència de Desenvolupament Local per a millorar la seua capacitat d’atenció a la gent jove: fer assessorament en recerca de beques de formació per a adquirir experiència laboral, contacte entre demandants joves i empreses, i assessorament en matèria de Garantia Juvenil.
 11. ACCÉS A L’HABITATGE: Posar en marxa mesures per facilitat l’accés a l’habitatge de la gent jove en condicions econòmiques, implicant-se l’Ajuntament com mediador entre immobiliàries i joves, lluitant contra la gentrificació i fomentant el lloguer social per a la joventut.
 12. TRANSPORT PÚBLIC: Fomentar l’ús del transport públic entre la joventut posant en marxa de manera immediata la tarifa plana per a joves i desenvolupant, a mig termini, programes per a incentivar la mobilitat de la joventut en transport públic estenent les línies amb freqüències en horari nocturn.
 13. MILLORA SERVEI DE BUS: Augmentar el nombre de línies i parades d’autobús en les zones més aïllades d’Alacant, i facilitar la connexió amb els municipis de la zona metropolitana, i entre la platja i Sant Joan d’Alacant amb autobusos directes, sense parada, entre municipis i centre ciutat. Millorar els itineraris i les freqüències per a fer del transport públic d’Alacant una opció veritablement alternativa al cotxe.
 14. MOBILITAT EN BICI: Millorar les infraestructures de carrils bici a la ciutat, actualment basades de forma majoritària en ciclo-vies on bicis i tràfic motoritzat compateixen via, o en vies ciclistes compartides amb vianants. Millorar els itineraris i creació de carrils exclusius per a la bicicleta, separats del tràfic motoritzat i vianants.
 15. ESPORT: Desenvolupar campanyes i mitjans per informar i fer difusió sobre les instal·lacions esportives i les ofertes d’activitats d’esport a la ciutat, a més de facilitar l’accés, sol·licitud i ús per part de persones, associacions i col·lectius.
 16. ACCÉS A L’ESPAI PÚBLIC: Facilitar l’ús dels espais públic per part de la joventut i la ciutadania en general per a poder desenvolupar activitats culturals, esportives, artístiques, associatives, etc. Acompanyament per part de l’administració a les persones sol·licitants d’espais per tal d’assessorar i facilitar la seua petició, i supressió de criteris i actituds administratives que condicionen o impedeixen l’ús de l’espai públic perquè la ciutat siga un espai per als seus ciutadans i ciutadanes.
 17. ESPAIS JUVENILS DE BARRI: Posada en marxa de centres de oci cultural i alternatiu juvenils per als barris (en especial en aquells amb més necessitats d’espais) amb possibilitat d’obertura lliure en caps de setmana per a facilitar a la joventut organitzada i associada llocs on desenvolupar el seus projectes associatius, d’oci educatiu, culturals o artístic.
 18. SEU CONSELL JOVENTUT ALACANT: Dotació d’una seu pròpia al Consell de la Joventut d’Alacant amb llibertat d’accés i espai suficient per a poder ser un punt de trobada per a la joventut associada, a associacions juvenils així com els seus projectes i les seues activitats.
 19. FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME JUVENIL: Fomentar les iniciatives associatives de la joventut amb facilitació d’espais i suport tècnic i econòmic per part de la Regidoria a activitats de trobada entre els joves per generar sinèrgies, compartir aficions i posar en marxa projectes conjunts.
 20. FOMENT DE L’OCI ALTERNATIU: Fomentar i promocionar las ofertes i iniciatives d’oci que gènere el propi Ajuntament, així com el teixit associatiu, alternativa a l’opció general d’oci actual, basada en la festa i l’alcohol imperant en la ciutat, per generar així un veritable model d’oci alternatiu i autogestionat en Alacant.
 21. CULTURA MÉS HUMANA: Abolició dels espectacles amb bous i transformació de la plaça de bous en un espai multifuncional d’activitats culturals i artístiques.
 22. FOMENT DE LA LECTURA: Fomentar la lectura entre la gent jove i la ciutadania en general amb mesures com la posada en marxa punts de librocatching en tota la ciutat, on qualsevol persona puga agafar un llibre amb la condició de substituir-lo amb l’altre; o generant espais de trobada i intercanvi entre lectors joves; generant així una cultura literària col·lectiva a la ciutat
 23. ACCÉS GRATUÏT A LA XARXA: Ampliació considerable de la xarxa de punts d’accés WiFi gratuïts a la ciutat en parcs, places i espais i instal·lacions públiques per a facilitar l’accés a la xarxa per a la joventut i la ciutadania en general.
 24. FINANÇAMENT CONSELL JOVENTUT: Augmentar el pressupost assignat al conveni amb Consell de la Joventut d’Alacant a nivells previs a les retallades, per tal de millorar la capacitat de l’organisme per a dinamitzar la participació juvenil, la informació a la joventut, i la creació de noves eines per a connectar a la joventut de la ciutat. (APP).
 25. PLA DE JOVENTUT D’ALACANT: Integració de de les propostes anteriors així com d’altres objectius i accions per configurar un Pla de Joventut a la ciutat d’Alacant que vertebre les accions polítiques en matèria de joventut i coordine la planificació, desenvolupament, seguiment i avaluació de totes les actuacions de l’Ajuntament d’Alacant en matèria juvenil.

És habitual comentar que la joventut som el futur, però això és del tot incorrecte. La joventut som el present, som present, estem ací i ara, i volem viure aquest present per a poder tindre eixe futur que se’ns encomana, desenvolupar el nostre projecte de vida de manera digna, així com participar activament del nostre entorn.

Per això, perquè som present, des del Consell de la Joventut instem a l’Ajuntament d’Alacant, Centres Educatius, Univeristats, i demés administracions públiques, des d’ara mateix a fer compliment de les 25 propostes anteriors per a canviar aquest present. Estem convençuts que aquestes propostes podem millorar significativament la qualitat d’Alacant i fer d’aquesta una ciutat que es preocupa per la seua joventut, que facilita el seu desenvolupament, i que dona suport a les iniciatives associatives i participatives juvenils.

En definitiva, un Alacant més jove.

 

 

¡Comparte!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page