CURSOS ANGLÉS ESTIU 2017

CURSOS ANGLÉS ESTIU 2017

L’anglés s’ha convertit en els ultims anys  en una necessitat, per això, desde el Consell de la Joventut d’Alacant tornem a oferir els nostres cursos d’estiu d’anglés amb distints nivells i horaris per a adaptar-se a les necessitats formatives dels jóvens d’Alacant i contornada. 

Nivells que s’oferixen:

 • Anglés Nivell Pet: (Preliminary English Test), (es correspon amb el nivell B1 del Marc de Referència Europeu).
 • Anglés Nivell First: (es correspon amb el nivell B2 del Marc de Referència Europeu).

Els cursos tindrán lloc a la Claustre (C/ Llauraors, 6. Alacant) en Juliol. Agost els cursos tindrán lloc a la SEU UGT L’Alacantí-La Marina (C/ Pablo Iglesias, 23. Alacant)

 

Nivells, horari, lloc i preu

PET

Anglés Nivell PET  JULIOL ( 3 de juliol – 27 de juliol)  Cancel. lat
De dilluns a dijous
Horari: 9:00 a 11:30 Lloc: Claustre
Socis del CJA Menors de 35 anys Majors de 35 anys
80* € 95* € 110* €

 

Anglés Nivell PET AGOST (31 juliol – 29 d’agost)

Cancel. lat

De dilluns a dijous
Horari: 9:00 a 11:30 Lloc: Sede UGT
Socis del CJA Menors de 35 anys Mayores de 35 anys
80* € 95* € 110* €

First

Anglés Nivell FIRST  JULIOL ( 3 de juliol – 27 de juliol) 
De dilluns a dijous
Horari: 11:30 a 14:00 Lloc: Claustre
Socis del CJA Menors de 35 anys Majors de 35 anys
80* € 95* € 110* €

 

Inglés Nivel FIRST AGOST (31 juliol – 29 d’agost)
De dilluns a dijous
Horari: 11:30 a 14:00 Lloc: Sede UGT
Socios del CJA Menores de 35 años Mayores de 35 años
80* € 95* € 110* €

* + 1 kg de aliments no peribles. Campanya d’arreplega d’aliments del Consell de la Joventut d’Alacant

Amb l’ànim d’ajudar a les persones més necessitades, s’han abaixat els preus de matriculació dels cursos i s’ha decidit incloure en tots els nostres cursos la donació de 1kg d’aliments no peribles  (preferiblement arròs, tomaca, oli o sucre), que hauran de ser entregats pels participants del curs en el primer dia de classe. Estos aliments aniran destinats als projectes de Creu Roja i Cáritas. S’entregaran el primer dia de classe.

 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS CURSOS 

 • Els cursos son de 40 hores de duració. 
 • Per a accedir als cursos no hi ha prova de nivell prèvia específica, pero es recomana a les persones que vagen a matricular-se que estiguen segures que el seu nivell d’anglés es correspon amb el demanat per al curs. A la xarxa existeien multitut de proves de nivell d’anglés, que poden ajudar a orientar-te sobre quien és el teu nivell.
 • Es facilitaran materials de manera digital i amb fotocòpies per al curs, però el professorat podrà determinar un llibre de text específic.
 • El nombre mínim de persones matriculades al curs és de 12 en Julio i 14 en Agost Si no s’arribara a eixe mínim, no es realitzaria el curs i es retornaria l’import de la matricula.
 • El màxim de places oferides és 25.

MOLT IMPORTANT: Forma d’inscripció

 1. Emplenar el Formulari d’incripció  baix de cada nivell per a fer la preinscripció.
 2. Esperar el mail de confirmació per part del CJA, amb la informació per a fer el pagament de la matrícula.
 3. Realitzar l’ingrés de la quantitat corresponent en el compte que es facilitarà dins del període comunicat en el mail i enviar un e-mail a cursos@cjalacant.org amb la fotocòpia del títol anterior al del curs al qual et matricules (no es necessari presentar cap títol per al nivell Oral-Elemental)
 4. Esperar la resposta per part del CJA una vegada rebuda la quantitat de la matrícula al banc.

Fins que no es reba la confirmació per part del CJA no s’haurà completat el procediment d’inscripció.

NOTES:

 • Només la confirmació per part del CJA implica la correcta inscripció en el curs (no serveix només amb emplenar el formulari d’inscripció ni amb fer l’ingrés).
 • No es tornarà l’import de la inscripció llevat que s’avise almenys una setmana abans de la celebració del curs.
 • El nombre mínim d’apuntats al curs és de 12-14. Si finalment no s’arribara a aquesta quantitat, no es faria el curs i es tornarién els diners als apuntats.
 • Per a matricular-se d’un nivell serà necessari acreditar el nivell anterior amb el títol corresponent (a excepció d’aquells que es matriculen al nivell Oral-Elemental).
 • Una vegada finalitzat el curs, s’expedirà un certificat d’assistència (de caràcter no oficial) sempre que s’assistisca mínim a un 80% de la totalitat de les classes del curs.

Més informació:

Consell de la Joventut d’Alacant
C/ Llauradors, 14 – 3er pis
03002 – Alacant
Tlfn: 965.14.96.98
Fax: 965.14.96.78
Correu electrònic informació cursos: cursos@cjalacant.org
www.cjalacant.org

 

 

¡Comparte!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page