Assemblea General Extraordinaria

Assemblea General Extraordinaria

Ja està convocada la propera ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA del Consell de la Joventut d’Alacant. Aquesta assemblea, a la que estan convocats els representants de totes les associacions membre del CJA, tindrà com a principal assumpte a tractar la renovació de la Comissió Permanent del CJA.

DIA: 25 de juliol de 2015.

HORA: 18:00 h primera convocatoria – 18:15 h segona convocatoria

LLOC: El Claustro, (C/labradores 6)

 ORDRE DEL DIA

1- Lectura i aprovació de l’ordre del dia de l’assemblea.

2- Lectura i aprovació de l’acta anterior.

3- Informe de la permanent.

4- Elecció de la Mesa Electoral de l’assemblea.

5- Exposició de les candidatures presentades a la Comissió Permanent

6- Elecció, si escau, de la Nova Comissió Permanent.

7- Exposició de les candidatures presentades a la Interdepartamental de joventut

8- Elecció, si escau, de membres Interdepartamental de Joventut.

9- Altes i baixes de les associacions i informe sobre la seua situació.

10- Lectura i probació de resolucions si escau.

11- Precs i preguntes.

Tota la informació i documentació relativa a l’assemblea s’ha enviat als convocats per e-mail i per correu postal. Els documents també els anirem penjant en la web properament. Esperem la vostra assistència en l’Assemblea General Extraordinària del Consell de la Joventut d’Alacant.

Atentament,

            Comissió Permanent del CJA

Alacant, 8 de juliol de 2015

___________________________________________________________________________________

LOGO COLOR

Ya esta convocada la próxima ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA del Consell de la Joventut d’Alacant. Esta asamblea, a la que están convocados los representantes de todas les asociaciones meembro del CJA, tendrá como principal asunto a tratar la renovación de la Comisión Permanente del CJA.

DÍA: 25 de julio de 2015.

HORA: 18:00 Primera convocatoria – 18:15 h Segunda convocatoria

LUGAR: El Claustro, (C/labradores 6)

 ORDEN DEL DÍA

1- Lectura y aprobación del orden del día de la asamblea.

2- Lectura y aprobación del acta anterior.

3- Informe de la permanente.

4- Elección de la Mesa Electoral de la asamblea.

5- Exposición de las candidaturas Presentadas a la Comisión Permanente.

6- Elección, en su caso, de la Nueva Comisión Permanente.

7- Exposición de las candidaturas de los miembros a la Interdepartamental del consejo de la juventud.

8- Elección, si procede, de miembros Interdepartamental de Juventud.

9- Altas y bajas de las asociaciones e informe sobre su situación.

10- Lectura y aprobación de resoluciones en su caso.

11- Ruegos y preguntas.

Toda la información y documentación relativa a la asamblea se ha enviado a los convocados por e-mail y por correo postal. Los documentos también los iremos colgando en la web próximamente. Esperamos vuestra asistencia a la Asamblea General Extraordinaria del Consell de la Joventut d’Alacant.

Atentamente,

Comisión Permanente del CJA

Alicante, 8 de julio de 2015

¡Comparte!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page