Des del CJA es van crear diferents grups de treball que desenvolupen projectes, activitats e iniciatives en àmbits específics a fi de representar a la joventut en la major  quantitat d’espais possibles. Les Àrees estan formades per voluntaris que, amb el suport dels tècnics i de la permanent del CJA, duen a terme els diferents projectes.

El CJA, en el seu pressupost general, destina una partida econòmica per a cada una de les Àrees en funció del volum de treball i projectes duts a terme a fi de potenciar cooperació interassociativa i la participació juvenil.

Algunes de les àrees de treball, porten molts anys treballant de forma contínua i duent a terme múltiples projectes mentres que altres, acaben de començar o crear-se. En les àrees de treball de treball del CJA pot formar part qualsevol jove, associat o no, que tinga interés i inquietud en l’àmbit que es moga l’àrea.

A continuació exposem les diferents àrees: