Àrea Dona Jove: Els seus serveis continus són els següents:

 • Formació interna i externa. (Grups de debat, cursos, jornades, etc.)
 • Tallers de Prevenció de Violència de Gènere, Afectivitat i sexualitat, Xarxes Socials, coeducació, etc.
 • Atenció Primària i derivació especialitzada en el cas de que faci falta.
 • Participació activa en diversos col·lectius de la ciutat

Treballa o es dirigeix als següents col·lectius:

 • Joves i adolescents en situació de risc social.
 • Xiquets/es de primària, complementant en ocasions altres xerrades específiques.
 • Menors amb mesures cautelars preventives.
 • Mares i Pares de l’alumnat, AMPAS.
 • Profesorat.
 • Escoles de Formació per a persones adultes.
 • Universitaries/s.
 • Associacions juvenils i els seus resposables.
 • Escuela Permanente.
 • Al públic masculí: Noves masculinitats com forma d’adaptar a l’home en les iniciatives d’igualtat.