Acció Cultural del País Valencià

Associació dedicada a l’estudi, la defensa i la promoció del patrimoni cultural, artístic i natural del País Valencià.

Compta amb 20 seus, denominades “Casal Jaume I”, repartides per tot el territori valencià.

www.acpv.cat

@AccioCulturalPV

Acció Cultural del País Valencià

casaldalacant@acpv.cat

AEGEE – ALICANTE

Associació d’estudiants europea i sense ànim de lucre amb presència en més de 200 ciutats de més de 40 països,

amb més de 10.000 membres. Promovem la imatge d’una Europa unida, oberta i sense fronteres a través de projectes,

viatges, grups de treball, intercanvis culturals i activitats en les quals col·laboren estudiants universitaris de tota Europa.

Podràs viatjar de manera diferent i barata, coneixeràs amics de moltíssimes procedències, practicaràs el teu anglés,

t’ajudarem a desenvolupar les teues idees i aprendràs a desenvolupar projectes sempre amb el suport de la resta de socis.

La nostra activitat més coneguda són les Summer Universities, 2 setmanes en ciutats de tota Europa amb altres 25 joves

gaudint del millor estiu de la teua vida.

 www.aegeealicante.org

@AEGEEAlicante

AEGEE-Alicante

 @AEGEEAlicante

info@aegeealicante.org

ALDARULL

Organitzar activitats culturals majoritàriamente en valencià.

Pontenciar les activitats d’acció cooperativa i de traball en equip i col·laborant

amb altres associacions i fer arribar els seus interessos i activitats a les institucions

i a la societat, promovent la participació de la joventut en l’associacionisme.

Educar i fomar a homes i dones en valors d’igualtat i Feminisme a través del seu projecte

La Lupa Violeta.

www.lalupavioleta.com

La Lupa Violeta

La Lupa Violeta

 aldarull.alacant@gmail.com / lalupavioleta@gmail.com

ALICANTE OTAKU

Associació creada en 2009. Aquesta entitat organitza activitats tant per a les seues

pròpies associades com per a la gent jove en general. Exemple d’aquestes activitats són tornejos,

el otakurisumasu, hanami, l’acampada Tsukim, etc.

Totes aquestesvactivitats estan directament relacionades amb la cultura japonesa.

www.alicanteotaku.es

@AlicanteOtaku

alicante_otaku

 Alicante Otaku

contacto@alicanteotaku.es

APOSTA JOVE – UGT PV

Apartat juvenil de la Unió General de Traballadors, especialment vinculada amb temes com

l’ocupació, habitatge, formació, oci i cultura.

www.ugt-pv.es

@UgtMarina

  UGT L Alacanti La Marina

ydiazs@pv.ugt.org

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Organització fundada en 1993 per professors i professores universitàries i joves professionals,

promou l’ajuda voluntària de les persones joves cap als drets de les més necessitades.

www.ciong.org

@cooperacion

cooperacion_internacional_ong

Cooperación Internacional – IYC

levante@ciong.org

CRUZ ROJA JUVENTUD

La secció juvenil de Creu Roja encarregada, principalment, d’atendre la població infantil i juvenil més

vulnerable, afavorint i pontenciant el seu desenvolupament integral i la seua autonomia personal.

www.cruzrojajuventud.org

@CRE_Juventud

crjcv

Cruz Roja Juventud Provincia de Alicante

alicante@cruzroja.es

DÁNAE

Treballa per la cooperació del diferents pobles que conviuen a Alacant, organitzant activitats culturals,

fòrums de debat i projectes de cooperació.

Una de les seues accions més destacades és l’Escola Intercultural de Música.

www.danae.es/

asociacionculturaldanae

 Asociación Cultural Dánae

danae.alacant@gmail.com

CENTRO JUVENIL DON BOSCO

Organitzada entorn a una secció juvenil (14 a 29 anys) i pre-juvenil (10 a 14 anys), promou l’ocupació

del temps lliure divertida i promotora de valors com el compromís i la solidaritat.

www.ajdb.es

@AJDBAlicante

ajdbalicante

 AJDB Alicante

ajdb@don-bosco.org

JOVES D’ESQUERRA UNIDA

Organització Juvenil del partit “Esquerra Unida”, del que manté autonomia orgànica i política.

@JEUPV

 Joves EU Alacant

joveseualacant@gmail.com

GRUPO SCOUT RESURRECCIÓN

Grup scout, moviment educatiu per a joves, present en 160 països que posa especial èmfasi en

les activitats lúdiques i a l’aire lliure, amb objectius educatius i humans.

www.gruposcoutresu.com

@scoutsresu

scoutsresu

 Grupo Scout Resurrección

gsresu@scoutsvalencians.org

JOVES AMB INICIATIVA – COMPROMÍS

Organització juvenil de “Iniciativa del Poble Valencià” que, amb un esperit transformador de la realitat,

recull diferents sensibilitats en l’àmbit de l’esquerra verda.

www.jovesambiniciativa.compromis.net

@JovesIniciativa

Joves amb Iniciativa-Compromís

 Joves Amb Iniciativa – Compromís

sud@jovespv.org

JOVES PV

Organització juvenil del “Bloc Nacionalista Valencià” amb un treball dirigit a les persones joves,

que s’inspira en els valors de l’esquerra democràtica i nacionalista valenciana.

www.jovespv.org

@JovesPV

Joves PV ALC

 Joves PV – Compromís

sud@blocjove.org

JOVES SOCIALISTES D’ALACANT

Organitzación Juvenil del Partit Socialista Obrer Espanyol, del qual manté autonomia orgànica i política.

Creuen en el valors socialistes, ja que per a elles i ells, són un binomi de la cooperació i la solidaritat.

www.jse.org

@JSAlicante

_jsalicante_

 JSAlicante

jsalicante.org@gmail.com

KLAKIBUM

Associació Comunitat Klakibum és una entitat de l’àmbit sociocultural i la seua naturalesa és el

desenvolupament d’aprenentatges musicals i impacte social. La seua activitat troncal és la

constitució de “blocos” de Samba-reggae.

www.klakibum.es

@klakibum

Klakibum

 Klakibum

comunidadklakibum@gmail.com

MÚSICA ZERO

Música Zero és una entitat de difusió musical especialitzada en donar cabuda a

grups emergents de la província d’Alacant.

www.musicazero.com

@musicazero

Revista Música Zero

 Música Zero

info@musicazero.com

NUEVAS GENERACIONES 

Nuevas Generaciones de Alicante es l’organizació juvenil del Partit Popular de la ciutat d’Alacant.

www.nngg.org

@NNGGAlicante

NNGG Alicante

 Nuevas Generaciones Alicante

nuevasalicante@gmail.com

ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA 

Organització Juvenil sense ànim de lucre que realitza tot tipus d’activitats formatives per

als joves. Per la seua finalitat educativa, són totalment independents d’ideologies polítiques,

econòmiques i de confessions religioses, així com de qualsevol altra entitat.

www.oje.es

@OJE_oficial

OJE Hogar José Ignacio

Oje Hogar José Ignacio / la Torreta

ojelatorreta@hotmail.com

SCOUTS DE ALICANTE

Grup scout, moviment educatiu per a joves present en 160 països que posa

especial èmfasi en les activitats lúdiques i a l’aire lliure amb objectius educatius i humans.

www.scoutsfev.org

@scoutsSda

Scouts de Alicante

Scouts de Alicante

sda@scoutsfev.org

TUCUMÁN 7

Associació destinada a joves estudiants per a la realització en el temps lliure d’activitats lúdiques, culturals i esportives.

www.tucuman7.com

@cjsTucuman7

@cjTucuman7

CJS Tucumán 7

tucuman7@don-bosco.org

ACA- UNICÓMIC

Associació que va nàixer de l’organització de les Jornades Unicómic en 1998. Dins d’Unicómic

tenim la “Compañia Igüoc Show” encarregada d’espectacles interactius, animacions, tallers, etc.

També formen part de l’Aula del Còmic de la UA, organitzant seminaris, clubs de lectura, cursos i congressos.

En 2020 ha rebut el premi AACE pel seu suport al còmic espanyol.

www.unicomic.es / Compañía Igüoc Show

@CUnicomic

UnicomicUA

UnicómicCompañía Igüoc Show

unicomic@gmail.com

ENTITATS COL·LABORADORES

estamos actualizando datos, DISCULPAD LAS MOLESTIAS

AFOCEJ-NOVA FEINA

estamos actualizando datos

ALACANT DESPERTA

Plataforma de participació ciutadana, que té com a objectiu un canvi social des de l’altruisme i la col·laboració,

generant esdeveniments que ens facen replantejar-nos que hi ha altres formes d’organització i convivència.

Alacant Desperta

47-amnistia-internacional

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Moviment internacional de defensa dels drets humans, independent de qualsevol govern, ideologia política o credo religiós.

Una de les seues característiques és el finançament absolutament independent de qualsevol govern.

alicante@es.amnesty.org

DIVERSITAT

Associació alacantina de defensa dels drets de Lesbianes, Gais, Transexuals i Bisexuals. Organitza nombroses activitats,

trobades i actes reivindicatius, així com l’Orgull Alacant al juliol. Abans s’anomenava “Decide-t”.

juventud@somdiversitat.org

FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN

Organització per al desenvolupament, apartidista i aconfessional, amb l’objectiu principal de millorar les condicions de vida

en països en via de desenvolupament.

ayudaenaccion.org

@ayudaenaccion

Ayuda En Acción

informacion.valencia@ayudaenaccion.org

45-adena

WWF / Adena

Secció alacantina d’una de les majors organitzacions mundials dedicades a la conservació de la naturalesa. Organitzadora

de nombroses trobades i accions reivindicatives.

www.wwf.es

@WWFespana

WWF España

grupoalicante@wwf.es