Acció Cultural del País Valencià

Associació dedicada a l’estudi, la defensa i la promoció del patrimoni cultural, artístic i natural del “País Valencià”.

Compta amb 20 seus, anomenades “Casal Jaume I”, repartides per tot el territori valencià.

AEGEE - Alicante

Associació d’estudiants europea i sense ànim de lucre amb presència en més de 200 ciutats de més de 40 països, amb més de 10000 membres.

Promovem la imatge d’una Europa unida, oberta i sense fronteres a través de projectes, viatges, grups de treball, intercanvis culturals i activitats en les quals col·laboren estudiants universitaris de tota Europa.

Podràs viatjar de manera diferent i barata, coneixeràs amics de moltíssimes procedències, practicaràs el teu anglés, t’ajudarem a desenvolupar les teues idees i aprendràs a tirar avant projectes sempre amb el suport de la resta de socis.

La nostra activitat més coneguda són les Summer Universities, 2 setmanes en ciutats de tota Europa amb altres 25 joves gaudint del millor estiu de la teua vida.

Aldarull

  • Organitzar activitats culturals majoritàriamente en valencià.
  • Pontenciar les activitats d’acció cooperativa i de traball en equip i col·laborantamb altres associacions i fer arribar els seus interessos i activitats a les institucionsi a la societat, promovent la participació de la joventut en l’associacionisme.
  • Educar i fomar a homes i dones en valors d’igualtat i Feminisme a través del seu projecte.

La Lupa Violeta.

Fridays For Future Alicante - Juventud por el Clima Alicante

Fridays For Future Alacant – Joventut pel Clima Alacant és l’associació juvenil que representa al moviment Fridays For Future a la nostra ciutat.

Des del 15 de març de 2019, quan es va celebrar la primera vaga global pel clima, hem estat eixint als carrers per a protestar per la inacció dels nostres polítics davant l’emergència climàtica.

Aposta Jove - UGT PV

Apartat juvenil de la Unió General de Treballadors, especialment vinculada amb temes com l’ocupació, habitatge, formació, oci i cultura.

Cooperación Internacional

Organització fundada en 1993 per professors i professores universitàries i joves professionals.

Promou l’ajuda voluntària de les persones joves cap als drets de les més necessitades.

Cruz Roja Juventud

La secció juvenil de Creu Roja encarregada, principalment, d’atendre la població infantil i juvenil més vulnerable, afavorint i pontenciant el seu desenvolupament integral i la seua autonomia personal.

Dánae

Treballa per la cooperació del diferents pobles que conviuen a Alacant, organitzant activitats culturals, fòrums de debat i projectes de cooperació.

Una de les seues accions més destacades és l’Escola Intercultural de Música.

Centro Juvenil Don Bosco

Organitzada entorn a una secció juvenil (14 a 29 anys) i pre-juvenil (10 a 14 anys), promou l’ocupació del temps lliure divertida i promotora de valors com el compromís i la solidaritat.

Joves d'Esquerra Unida

Organització Juvenil del partit “Esquerra Unida”, del que manté autonomia orgànica i política.

Grupo Scout Resurrección

Grup scout, moviment educatiu per a joves, present en 160 països que posa especial èmfasi en les activitats lúdiques i a l’aire lliure, amb objectius educatius i humans.

Joves amb Iniciativa - Compromís

Organització juvenil de “Iniciativa del Poble Valencià” que, amb un esperit transformador de la realitat, recull diferents sensibilitats en l’àmbit de l’esquerra verda.

Joves PV - Compromis - l’alacantí (1)

Joves PV - Compromís l'Alacantí

Organització política juvenil de Més – Compromís amb un treball dirigit a les persones joves, que s’inspira en els valors de l’esquerra, la sostenibilitat, el feminisme, l’antifeixisme i el valencianisme.

Joves Socialistes d'Alacant

Organització Juvenil del Partit Socialista Obrer Espanyol, del qual manté autonomia orgànica i política.

Creuen en el valors socialistes, ja que per a elles i ells, són un binomi de la cooperació i la solidaritat.

Klakibum

Associació Comunitat Klakibum és una entitat de l’àmbit sociocultural i la seua naturalesa és el desenvolupament d’aprenentatges musicals i impacte social. La seua activitat troncal és la constitució de “blocos” de Samba-reggae.

Música Zero

Música Zero és una entitat de difusió musical especialitzada en donar cabuda a grups emergents de la província d’Alacant.

Nuevas Generaciones

Nuevas Generaciones de Alicante es l’organització juvenil del Partit Popular de la ciutat d’Alacant.

Organización Juvenil Española

Organització Juvenil sense ànim de lucre que realitza tot tipus d’activitats formatives per als joves. Per la seua finalitat educativa, són totalment independents d’ideologies polítiques, econòmiques i de confessions religioses, així com de qualsevol altra entitat.

Scouts de Alicante

Grup scout, moviment educatiu per a joves present en 160 països que posa especial èmfasi en les activitats lúdiques i a l’aire lliure amb objectius educatius i humans.

Tucumán 7

Associació destinada a joves estudiants per a la realització en el temps lliure d’activitats lúdiques, culturals i esportives.

ACA - Unicómic

Associació que va nàixer de l’organització de les Jornades Unicómic en 1998. Dins d’Unicómic

tenim la “Compañia Igüoc Show” encarregada d’espectacles interactius, animacions, tallers, etc.

També formen part de l’Aula del Còmic de la UA, organitzant seminaris, clubs de lectura, cursos i congressos.

En 2020 ha rebut el premi AACE pel seu suport al còmic espanyol.

Entitats col·laboradores.

Alacant Desperta

Plataforma de participació ciutadana, que té com a objectiu un canvi social des de l’altruisme i la col·laboració, generant esdeveniments que ens facen replantejar-nos que hi ha altres formes d’organització i convivència.

Amnistía Internacional

Moviment internacional de defensa dels drets humans, independent de qualsevol govern, ideologia política o credo religiós.

Una de les seues característiques és el finançament absolutament independent de qualsevol govern.

AVALCAE (Asociacion Valenciana Contra el Acoso Escolar)

*AVALCAE – Associació Valenciana Contra Assetjament Escolar és una *asociacion privada independent sense anime de lucre que *nacio amb l’anime d’ajudar i assessorar els alumnes i les seues famílies quan es vegen embolicats en conflictes en el *ambito escolar, tant siga el centre públic privat o concertat.

Diversitat

Associació alacantina de defensa dels drets de Lesbianes, Gais, Transexuals i Bisexuals. Organitza nombroses activitats, trobades i actes reivindicatius, així com l’Orgull Alacant al juliol. Abans s’anomenava “Decide-t”.

Fundación Ayuda en Acción

Organització per al desenvolupament, apartidista i aconfessional, amb l’objectiu principal de millorar les condicions de vida en països en via de desenvolupament.

WWF / Adena

Secció alacantina d’una de les majors organitzacions mundials dedicades a la conservació de la naturalesa. Organitzadora de nombroses trobades i accions reivindicatives.