CJA

Què es?

El Consell de la Joventut d’Alacant (CJA) és l’organisme que dinamitza i coordina el associacionisme juvenil de la ciutat d’Alacant, el seu reconeixement legal es deu a la Llei 18/2010 de la Generalitat Valenciana de Joventut de la Comunitat Valenciana.

El CJA toma pren les seues decisions d’acord amb dos òrgans principals::

  • Assemblea General, on es troben representats tots els col·lectius que formen part del CJA.
  • Comissió Permanent, que és l’òrgan executiu, la directiva, i és triada per l’Assemblea General.

Objetivos

Fins del CJA:

  • Fomentar l’associacionisme juvenil, prestant el suport assistencial que ens és possible.
  • Facilitar la col·laboració entre les associacions que ho formen.
  • Impulsar la participació de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural.
  • Promoure el coneixement de la cultura, història i llengua del País Valencià.
  • Difondre entre els i les joves els valors de la llibertat, la pau i la defensa dels drets humans.
  • Participar en els organismes consultius de caràcter públic que s’establisquen per a l’estudi de la problemàtica juvenil.

Organigrama

Organigrama actual

L’actual directiva del Consell de la Joventut d’Alacant està composada per 7 membres, pertanyents a diferents col·lectius juvenils, i foren triats en Assemblea General el passat 17 de gener de 2021.

Col·laboracions i ajudes​

El Consell de la Joventut d’Alacant compta amb diferents convenis signats amb l’administració pública amb la finalitat de posar en marxa projectes i actuacions que deriven en el foment de la participació i l’associacionisme juvenil dins del nostre àmbit d’actuació, la ciutat d’Alacant. 

En l’actualitat, el CJA ha signat dos convenis amb l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i la regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Alacant.

  • Conveni amb l’Ajuntament d’Alacant – Regidoria de Joventut d’Alacant.
  • Conveni amb l’IVAJ.

Col·laboradors