El Consell de la Joventut d’Alacant (CJA) és l’organisme que dinamitza i coordina l’associacionisme juvenil de la ciutat d’Alacant, el seu reconeixement legal es deu a la Llei 18/2010 de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana, sent les seus finalitats:

 • Fomentar l’associacionisme juvenil, prestant el suport assistencial que ens és possible.
 • Facilitar la col·laboració entre les associacions que el formen.
 • Impulsar la participació de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural.
 • Promoure el coneixement de la cultura, història i llengua del País Valencià.
 • Difondre entre les i els joves els valors de la llibertat, la pau i la defensa dels drets humans.
 • Participar en els organismes consultius de caràcter públic que s’establisquen per a l’estudi de la problemàtica juvenil.

ESTRUCTURA

El CJA pren les seues decisions d’acord a dos òrgans principals:

 • Assemblea General, on es troben representats tots els col·lectius que formen part del CJA.
 • Comissió Permanent, que és l’òrgan executiu, la directiva, i és triada per l’Assemblea General.

Associacions de ple dret

Entre altres, poden formar part del Consell de la Joventut d’Alacant les associacions o seccions juvenils que:

 • No persegueixen fins lucratius
 • Tinguen implantació territorial a Alacant.
 • Estiguen inscrites en el Cens d’Associacions Juveniles de la Comunitat Valenciana.

Associacions col·laboradores

A més, el CJA està obert a desenvolupar convenis de col·laboració amb aquelles entitats que, tot i que no siguen juvenils, treballen per i per a la joventut.

Si alguna entitat està interessada en col·laborar amb el CJA ha de posar-se en contacte amb nosaltres per a concertar una reunió amb la Comissió Permanent.

Àrees de treball

El Consell de la Joventut d’Alacant compta amb diferents Àrees de Treball, formades per voluntàries i voluntaris de les associacions del CJA, o persones interessades en la seua temàtica, que desenvoluparan diferents projectes i campanyes.

 1. Àrea Dona Jove: Encarregada de projectes de prevenció de la violència de gènere i foment de la igualtat.
 2. Àrea Integra-t: Desenvolupa campanyes i activitats per a la visibilització del col·lectiu de persones amb discapacitat.
 3. Àrea Verde: Genera activitats i projectes per a la conservació de la naturalesa i la reivindicació del respecte cap al medi ambient.
 4. Àrea LGTB+: Treballa per la visibilització e igualtat de drets de les persones LGTB+
 5. Àrea Joves per la Llengua: S’encarrega del foment del valencià i de la seua normalització.
 6. Àrea Socioeconomica: Desenvolupa activitats i iniciatives en temes relatius a l’ocupació i l’emancipació juvenil.
 7. Àrea Ocio Alternativo: Genera activitats i projectes per a plantejar un oci alternatiu per a la joventut.
 8. Àrea Participación y Asociacionismo: Encarregada de fomentar l’associacionisme i la participació mitjançant campanyes, assessorament, formació i suport a les entitats del CJA.

Si t’interessa formar part d’alguna d’aquestes àrees de treball, parla amb nosaltres.

INSTAL·LACIONS

Les nostres instal·lacions estan situades al barri de la Florida, concretament a l’Alberg Juvenil La Florida (Avda. Orihuela, 59), disposem de les següents sales:

 • Sala de treball per al personal tècnic.

SERVEIS PER A ASSOCIACIONS

A través del CJA les associacions juvenils tenen accés a tots aquests serveisque pots consultar ací de forma més concreta:

 • Xarxa Wi-Fi d’accés a Internet.
 • Impressora làser.
 • Fotocopiadora.
 • Pantalla per a projeccions.
 • Telèfon.
 • Seu postal per rebre correu.
 • Enviament gratuït de correu postal.
 • Taquilles per guardar documentació i objectes de l’associació.
 • Hosting del web de l’associació.
 • Servei d’assessorament sobre creació i funcionament d’una associació juvenil.

CONTACTE

El nostre web és www.cjalacant.org, la nostra adreça electrònica és cja@cjalacant.org, el nostre telèfon és 672 34 04 34.

Entitats Col·laboradores: