El Consell de la Joventut es Feminista

[:ca]

 

El Consell de la Joventut d’Alacant és l’òrgan que representa a la joventut en general i en aquesta ocasió a les dones en particular.
Som una entitat que vetlla pels drets del moviment feminista i que lluita diàriament contra el masclisme. Al llarg de la nostra història, 25 anys, hem anat a poc a poc treballant en matèria d’igualtat, lluitant contra la violència de gènere i perquè en els òrgans de representació siguin el més paritaris possibles.

Actualment la Comissió Permanent està composta per 6 dones i 1 home i l’equip tècnic ho formen dues dones.
Sent conscients de la situació de desigualtat en la qual es troba el col·lectiu femení us convidem al fet que us uniu a la vaga convocada pel 8 de març i a la manifestació que serà el 8 de març a les 19h des de les escales del mercat central.

Sense tenir obligació, les nostres tècniques, ens han informat amb antelació que faran vaga general, per la qual cosa aprofitem aquest comunicat per informar-vos que l’oficina del CJA estarà tancada dijous que ve 8 de març de 2018. I que la comissió Permanent del CJA ha decidit donar la part proporcional del salari de les tècniques a la Plataforma Feminista d’Alacant, perquè es reinvierta en campanyes a favor de la igualtat i prevenció de la violència de gènere.

En aquesta vaga es reclama:
💜L’aprovació d’una llei d’igualtat salarial
💜Mesures que afavoreixin la coresponsabilitat, com la cinquena setmana de permís de paternitat o la retribució dels excedents per cura familiar.
💜El reforç dels serveis públics.
💜Estricte compliment del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, així com la dotació dels 200 milions per 2018 encara que no s’aprovin els pressupostos generals.
💜Ratificació del conveni 189 de OIT per millorar les condicions de les treballadores de la llar.
💜Reforç tècnic i humà de la inspecció de treball
💜Impulso del diàleg social i negociació col·lectiva per combatre la precarietat laboral que afecta especialment a les dones.

Per a contar amb tu apunta’t en aquest formulari:
comptem amb tu

[:es]

El Consell de la Joventut d’Alacant es el órgano que representa a la juventud en general y en esta ocasión a las mujeres en particular.
Somos una entidad que vela por los derechos del movimiento feminista y que lucha diariamente contra el machismo. A lo largo de nuestra historia, 25 años, hemos ido poco a poco trabajando en materia de igualdad, luchando contra la violencia de género y para que en los órganos de representación sean lo más paritarios posibles.

Actualmente la Comisión Permanente está compuesta por 6 mujeres y 1 hombre y el equipo técnico lo forman dos mujeres.
Siendo conscientes de la situación de desigualdad en la que se encuentra el colectivo femenino os invitamos a que os unáis a la huelga convocada para el 8 de marzo y a la manifestación que será el 8 de marzo a las 19h desde las escaleras del mercado central.

Sin tener obligación, nuestras técnicas, nos han informado con antelación que harán huelga general, por lo que aprovechamos este comunicado para informaros que la oficina del CJA estará cerrada el próximo jueves 8 de marzo de 2018. Y que la comisión Permanente del CJA ha decidido donar la parte proporcional del salario de las técnicas a la Plataforma Feminista de Alicante, para que se reinvierta en campañas a favor de la igualdad y prevención de la violencia de género.

En esta huelga se reclama:
💜La aprobación de una ley de igualdad salarial
💜Medidas que favorezcan la corresponsabilidad, como la quinta semana de permiso de paternidad o la retribución de los excedentes por cuidado familiar.
💜El refuerzo de los servicios públicos.
💜Estricto cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género, así como la dotación de los 200 millones para 2018 aunque no se aprueben los presupuestos generales.
💜Ratificación del convenio 189 de OIT para mejorar las condiciones de las trabajadoras del hogar.
💜Refuerzo técnico y humano de la inspección de trabajo
💜Impulso del diálogo social y negociación colectiva para combatir la precariedad laboral que afecta especialmente a las mujeres.

Para contar contigo apúntate en este formulario:

Contamos contigo

[:]