[:ca]Curso Terapia Asistida con Animales (Juliol2018)[:es]Curso de Terapia Asistida con Animales (julio2018)[:]

[:ca]

El Consell de la Joventut d’Alacant col·labora junt a Humanymal de nou en l’oferta del curs de Teràpia Assistida amb Animals (TAA), enfocada a professionals i estudiants d’últims cursos pertinents a l’àmbit Psicoeducatiu, social y sanitari, amb l’objetiu d’introduir les bases d’aquest tipus de teràpies. Esta edició del curs tindrà lloc en novembre.

Un curs molt recomanable per a aquelles persones que vullguen endinsar-se en el sector de la teràpia amb animals dirigida a persones de la 3era edat, persones amb diversitat funcional o col·lectius amb risc d’exclusió social.

Les matriculacions es poden realitzar a través del formulari web disponible més avall, i és recomanable contactar amb l’oficina del Consell de la Joventut d’Alacant per a consultar prèviament la disponibilitat de places.

EQUIP DOCENT

NATALIA PÉREZ ALONSO. Directora Humanymal TAA. Terapeuta   en programes de Teràpia assistida con gossos i animals de granja. CV 09995.

ALUMNAT A QUI VA DIRIGIT

Professionals i estudiants d’últims cursos pertanyents a l’àmbit Psicoeducatiu, social i sanitari.

OBJECTIUS

General:

 • Introduir l’alumnat en el sector de la Teràpia Assistida amb Animals com a mètode de intervenció així com futur àmbit professional.

Específics:

 • Conéixer els precedents en investigació i programes de TAA.
 • Oferir oportunitats de treball pràctic en sessions d’intervenció facilitades per animals.
 • Clarificar conceptes clau en matèria de TAA.
 • Fomentar el concepte d’equip multidisciplinari en el marc de programes de TAA.
 • Formar quant als animals i col·lectius idonis per al desenrotllament de la TAA.
 • Capacitar quant als protocols i metodologia de treball en els projectes de TAA.
 • Dotar dels coneixements necessaris per a la implementació de projectes en matèria de TAA.
 • Donar a conéixer l’alumnat interessat les vies de formació i accés professional a l’àrea de TAA.

CONTINGUTS

1. FONAMENTS DE LA TERÀPIA ASSISTIDA AMB ANIMALS

2. EQUIPS DE TREBALL EN EL MARCO DELS PROGRAMES DE TERÀPIA ASSISTIDA AMB ANIMALES.

3. ELS ANIMALS DE TERÀPIA

 • 3.1. teràpia amb gossos
 • 3.2. teràpia amb cavalls
 • 3.3. teràpia amb animals de granja
 • 3.4. teràpia amb altres animals

4. PERFILS QUE PODEN BENEFICIAR-SE DE LA TAA

 • 4.1. síndrome de Down
 • 4.2. autisme
 • 4.3. dificultats de l’aprenentatge
 • 4.4. 3a edat
 • 4.5. esclerosi múltiple
 • 4.6. col·lectius en situació de risc i/o exclusió social

5. METODOLOGIA DE TREBALL EN ELS PROGRAMES DE TAA

 • 5.1. desenrotllament del protocol de treball
 • 5.2. planificació de sessions
 • 5.3. exercicis a desenrotllar
 • 5.4. dispositius de seguiment i avaluació

6. DISSENY I AVALUACIÓ DE PROJECTES EN MATÈRIA DE TAA

7. ORIENTACIÓ PROFESSIONAL EN L’ÀMBIT DE LA TAA

RECONEIXEMENT

Diploma expedit per Humanymal  –Teràpia Assistida amb Animals i Consell de la Joventut de Alicante.

Horari, preu i lloc

Teràpia assistida amb animals  Complet
27, 28 y 29 de julio Horari: 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 Lloc: Seu Universitaria i Claustre
Socis del CJA                  Menors de 35 anys           Majors de 35 anys
    130* €                             140* €                      150* €

Horari del curs:

* + 1 kg de aliments no peribles. Campanya d’arreplega d’aliments del Consell de la Joventut d’Alacant

Amb l’ànim d’ajudar a les persones més necessitades, s’han abaixat els preus de matriculació dels cursos i s’ha decidit incloure en tots els nostres cursos la donació de 1kg d’aliments no peribles  (preferiblement arròs, tomaca, oli o sucre), que hauran de ser entregats pels participants del curs en el primer dia de classe. Estos aliments aniran destinats als projectes de Creu Roja i Cáritas. S’entregaran el primer dia de classe. S’entregaran el primer dia de classe.

PER A REALITZAR LA INSCRIPCIÓ:

 1. Omplir el FORMULARI D’INSCRIPCIÓ ONLINE disponible en aquest enllaç,per a fer la preinscripció.
 2. Esperar el mail de confirmació per part del CJA, amb la informació per a fer el pagament de la matrícula.
 3. Realitzar l’ingrés de la quantitat corresponent en el compte que es facilitarà dins del període comunicat en el mail.
 4. Enviar el justificant del pagament escanejat a la direcció cursos@cjalacant.org, i esperar la confirmació definitiva.

NOTES:

 • Només la confirmación per part del CJA implica la correcta inscripció en el curs (no servix només de realitzar la preinscripció o realitzar l’ingrés).
 • No es tornarà l’import de la inscripció llevat que s’avise almenys una setmana abans de la celebració del curs.
 • El número mínim de persones matriculades al curs és de 12. Si finalment no s’arribara a aquesta quantitat no es realitzaria el curs i es tornaria l’import de la matricula.
 • Una vegada finalitzat el curs s’expedirà un certificat d’assistència (de caràcter no oficial) sempre que s’assistisca com a mínim a un 80% de la totalitat de les classes. Igualment es podrà sol·licitar certificació de l’ICE (Institut de Ciències de l’Educació) de la Universitat d’Alacant.

Més informació:

Consell de la Joventut d’Alacant

Consell de la Joventut d’AlacantAv/ Orihuela, 59
03002 – Alacant
Tlfn: 672340434Correu electrònic informació cursos: cursos@cjalacant.org
www.cjalacant.org

[:es]

El Consell de lo Joventut junto con la asociación Humanymal, ofertan otro año más el curso “ Terapia asistida con Animales ” (TAA). Enfocado a profesionales y estudiantes de últimos cursos pertenecientes al ámbito psicoeducativo, social y sanitario, con el objetivo de introducir las bases de este tipo de terapias. El curso tendrá formato intensivo en mayo (a determinar).

Se trata de un curso muy recomendable para aquellas personas que quieran adentrarse en el sector de la terapia con animales dirigida a personas de la 3era edad, personas con diversidad funcional o colectivos en riesgo de exclusión social.

Las matriculaciones se pueden realizar a través del formulario web disponible más abajo, y es recomendable contactar con la oficina del Consell de la Joventut d’Alacant para consultar previamente la disponibilidad de plazas.

Datos del curso EQUIPO DOCENTE

 • NATALIA PÉREZ ALONSO. Directora Humanymal TAA. Terapeuta   en programas de Terapia asistida con perros y animales de granja. CV 09995.

Personal de Apoyo:

 • ANAIS SÁNCHEZ CASTILLO. Responsable de Administració y TASOC Humanymal – TAA
 • PROFESIONALES RED HUMANYMAL

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO

Profesionales y estudiantes de últimos cursos pertenecientes al ámbito psicoeducativo, social y sanitario.

OBJETIVOS

General: Introducir al alumnado en el sector de la Terapia Asistida con Animales como método de intervención así como futuro ámbito profesional.

Específicos:

 • Conocer los precedentes en investigación y programas de TAA.
 • Ofrecer oportunidades de trabajo práctico en sesiones de intervención facilitadas por animales.
 • Clarificar conceptos clave en materia de TAA.
 • Fomentar el concepto de equipo multidisciplinar en el marco de programas de TAA.
 • Formar en cuanto a los animales y colectivos idóneos para el desarrollo de la TAA.
 • Capacitar en cuanto a los protocolos y metodología de trabajo en los proyectos de TAA.
 • Dotar de los conocimientos necesarios para la implementación de proyectos en materia de TAA.
 • Dar a conocer al alumnado interesado las vías de formación y acceso profesional al área de TAA.

CONTENIDOS

1. FUNDAMENTOS DE LA TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES

2. EQUIPOS DE TRABAJO EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES.

3. LOS ANIMALES DE TERAPIA

 • 3.1. terapia con perros
 • 3.2. terapia con caballos
 • 3.3. terapia con animales de granja
 • 3.4. terapia con otros animales

4. PERFILES QUE PUEDEN BENEFICIARSE DE LA TAA

 • 4.1. síndrome de Down
 • 4.2. autismo
 • 4.3. dificultades del aprendizaje
 • 4.4. 3ª edad
 • 4.5. esclerosis múltiple
 • 4.6. colectivos en situación de riesgo y/o exclusión social

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO EN LOS PROGRAMAS DE TAA

 • 5.1. desarrollo del protocolo de trabajo
 • 5.2. planificación de sesiones
 • 5.3. ejercicios a desarrollar
 • 5.4. dispositivos de seguimiento y evaluación

6. DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE TAA

7. ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁMBITO DE LA TAA

1 SESIÓN PRÁCTICA CON PERROS

RECONOCIMIENTO

 • Diploma expedido por Humanymal  –Terapia Asistida con Animales y Consejo de la Juventud de Alicante.

Fechas, precio y lugar donde se imparte:

Terapia Asistida con Animales  Completo
Días: 27, 28 y 29 de julio Horario: 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 Lugar: Sede Universitaria y Claustro
Socios del CJA               Menores de 35 años                  Mayores de 35 años
        130* €                               140* €                             150* €

Horario del curso:

IMPORTANTE: FORMA DE INSCRIPCIÓN

 1. Rellenar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ONLINE, para hacer la preinscripción.
 2. Esperar el mail de confirmación por parte del CJA, con la información para hacer el pago de la matrícula
 3. Realizar el ingreso de la cantidad correspondiente en la cuenta que se facilitará dentro del periodo comunicado en el mail
 4. Enviar el justificante del pago escaneado a la dirección cursos@cjalacant.org y esperar la confirmación definitiva.

NOTAS:

 • Sólo la confirmación por parte del CJA implica la correcta inscripción en el curso. (no sirve solamente con realizar la preinscripción o realizar el ingreso).
 • No se devolverá el importe de la inscripción salvo que se avise al menos una semana antes de la celebración del curso.
 • El número mínimo de personas matriculadas al curso es de 12. Si finalmente no se llegara a esta cantidad no se realizaría el curso y se devolvería el importe de la matricula.
 • Una vez finalizado el curso se expedirá un certificado de asistencia. (de carácter no oficial y siempre que se asista como mínimo a un 80% de las clases) . Igualmente se podrá solicitar certificación del ICE. (Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante).

MÁS INFORMACIÓN: 

Consell de la Joventut d’AlacantAv/ Orihuela, 59
03002 – Alacant
Tlfn: 672340434Correu electrònic informació cursos: cursos@cjalacant.org
www.cjalacant.org

 

 

 

 

 [:]